Vilka är Svekraft AB?

Svekraft AB är ett svenskt företag som ingår i den norska koncernen European Energy Group AS (EEG).

De första byggstenarna till koncernen sattes i elhandelsbolaget Finkraft i Finland. Kort därpå grundades Max Kraft AS i Norge och därefter Svekraft AB i Sverige. I koncernen ingår även Trading & Origination AS vars fokus är att utveckla nya produkter samt handel med el på Nasdaq och Nordpool. Vårt mål är att expandera vår verksamhet ytterligare i Europa under de kommande åren.

 

Trygghet och förutsägbarhet för dig som kund!

 

Vi handlar varje dag på Nordpool för att säkra de bästa priserna, dessutom riskförsäkrar vi delar av portföljen

EEG har en stabil tillväxt och omsatte 2015 172 miljoner kronor med ett positivt resultat. Vi ställer höga krav på våra medarbetare och de har lång erfarenhet av energimarknaden med förvaltningen av ström för rådgivning och stöd för att ge lägsta möjliga energikostnader över tid för våra kunder.

 

Vi levererar el i hela Sverige och är en utmanare på marknaden. Svekraft har ingen egen produktion av el och därför har vi inget intresse av höga elpriser.