Hur blir jag kund?

Fyller i det avtal som passar er och ange rätt information i blanketten. När du skickar in din beställning får du en e-postorderbekräftelse på beställningen och ni är även välkommen att kontakta vår kundtjänst alt. Kontakta någon av vår personal som finns på hemsidan.

 

 

Hur fakturerar Svekraft?

Svekraft fakturerar i efterskott på din förbrukade el som er nätleverantör informerar oss om.

 

Vem skickar mätaravläsningar?

 

Det är nätägaren som läser av sina elmätare och informerar oss som elleverantör om er förbrukade el.

 

Vad ska jag göra om jag ska flytta?

 

Vid flytt så hjälper vi er med ert avtal när ni tar kontakt med kundservice. Är det ett nytt avtal så fyller ni i avtalsblanketten och skickar in till kundservice så sköter vi allt med leverantörs bytte mm. Ni behöver alltså inte göra nått mer då vi hjälper er.

 

 

Vad är nätavgifter?

Nätavgifter betalas för att vara kopplade till elnätet och flödet från produktionsstället till ditt hem. Nätavgifterna kommer att täcka kostnaderna för en stabil och säker energiförsörjning. Det ska täcka de kostnader som nätföretagen har genom att bygga, driva och underhålla linjer, kablar och ställverk. 

En betydande del av nätavgiften består av statliga skatter. Vid strömavbrott under en lång tid du kan göra anspråk på ersättning från nätägaren.

 

 

VEM HAR RÄTT TILL AVBROTTSERSÄTTNING?

Kunder som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är elcertifikat?

Gröna certifikat är en gemensam nordisk lösning för att främja produktionen av miljövänlig el. Världen behöver mer el producerad från förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Förnybar energi kan ersätta el från olja, gas och kol, vilket leder till utsläpp av växthusgaser. Alla kunder som använder el är skyldiga att betala för elcertifikat och detta bör öka initiativet för produktion av förnybar energi. Läs mer om gröna certifikat från NVE.

 

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka andelen el från förnybara energikällor (se EU-direktiv). Sverige och Norge har ett gemensamt system där varje land ska finansiera 13.2 TWh ny förnybar elproduktion i perioden 2012-2020. Enligt ett tilläggsavtal från 2015 har Sverige åtagit sig att finansiera ytterligare 2 TWh så att det totala målet uppgår till 28.4 TWh. Målet ska uppnås genom att staten skapar en efterfrågan av elcertifikat genom en lagstadgad kvot på elanvändningen. Producenter av el med vatten, bio, sol och vindkraft kan få ett (1) elcertifikat per MWh el.

 

Integritet / Cookies

För att underlätta för dig som användare skickar vi cookies (cookies) till din webbläsare. Den innehåller huvudsakligen sessionsinformation. Vi använder även statistikverktyg Google Analytics som skriver sådana cookies. Detta verktyg använder vi för att samla in statistik om antalet användare och sidvisningar vi har på webbplatsen. Vår annonsering på nätet (t.ex. Google Adwords och Facebook-annonser) kan också skriva sådana cookies till din webbläsare, bland annat för att mäta effekten av reklam.

 

Som användare av webbplatsen kan välja bort Googles användning av cookies genom att besöka Googles annonspreferenser. Du har också möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörens användning av cookies genom att besöka opt-out för att Network Advertising Initiative.

Din IP-adress kan lagras när de lämnar in blanketterna. All personlig information som du tillhandahåller på webbplatsen kommer inte att distribueras till 3: e parts.