Rörligt el-avtal

 

0,9 öre i

påslag

 

Gör ett smartare val!

Det här avtalet passar för dig som alltid vill ha det billigaste el priset och kan hantera varierande kostnader månad för månad. Priset varierar beroende på hur elbörsen Nord Pool går upp eller ned.

Kort om ström till inköpspris:

 

För dig som alltid vill ha lägsta möjliga pris över tid. Du följer med i svängnigarna på elbörsen och likt en rörlig ränta betalar du ingen premie för att stabilisera priset (jmf fast pris). Över tid är rörligt elpris billigast men du måste vara beredd på att priset under en period kan vara högt och överstiga t ex det fasta priset. Inköpspris innebär att du betalar 0,9 öre i påslag och köper elen till samma kostnad som vi har för att köpa in elen.